สอ.กสท. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
สอ.กสท. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
MENU
ก.พ. 14
สอ.กสท. ลงนามข้อตกลงร่วมมือกับ บริษัท ไปราษณีย์ไทย จำกัด พร้อมให้บริการถอนเงินฝากออมทรัพย์ Bank@Post

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอ.กสท. ลงนามข้อตกลงร่วมมือกับ บริษัท ไปราษณีย์ไทย จำกัด พร้อมให้บริการถอนเงินฝากออมทรัพย์ Bank@Post

อ่านเพิ่มเติม
ต.ค. 8
สอ.กสท.จับมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เตรียมเปิดบริการ Bank@post รับฝากถอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ไปรษณีย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอ.กสท.จับมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เตรียมเปิดบริการ Bank@post รับฝากถอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ไปรษณีย์

อ่านเพิ่มเติม
ต.ค. 8
ผู้จัดการร่วมประชุมหารือเพื่อทำความเข้าใจระบบงานและพัฒนาประสิทธิภาพกับผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนกและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้จัดการร่วมประชุมหารือเพื่อทำความเข้าใจระบบงานและพัฒนาประสิทธิภาพกับผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนกและผู้ที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม
ก.ย. 24
การสมัครสมาชิก ทำไมต้องตรวจสอบข้อมูลเครดิตตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (เครดิตบูโร)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสมัครสมาชิก ทำไมต้องตรวจสอบข้อมูลเครดิตตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (เครดิตบูโร)

อ่านเพิ่มเติม
ก.ย. 15
ภาพกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สอ.กสท.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สอ.กสท.

อ่านเพิ่มเติม
มิ.ย. 30
คู่มือสำหรับสมาชิกใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือสำหรับสมาชิกใหม่

อ่านเพิ่มเติม
เงินกู้สามัญ
เงินกู้พิเศษ
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ยื่นข้อร้องเรียน
CMS Online

Infographic สาระน่ารู้

วันที่เผยแพร่ ชื่อเรื่อง

ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม การลงนามข้อตกลงความร่วมมือให้บริการถอนเงินผ่าน CMS สอ.กสท. และรับเงินได้ที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

14 กุมภาพันธ์ 66

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือให้บริการถอนเงินผ่าน CMS สอ.กสท. และรับเงินได้ที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

ภาพกิจกรรม สัมมนาสมาชิกส่วนภูมิภาค เขต 7 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ วันที่ 17-18 ธันวาคม 2565

17 ธันวาคม 65

สัมมนาสมาชิกส่วนภูมิภาค เขต 7 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ วันที่ 17-18 ธันวาคม 2565

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม สัมมนาสมาชิกส่วนภูมิภาค เขต 5 ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ วันที่ 3-4 ธันวาคม 2565

3 ธันวาคม 65

ภาพกิจกรรม สัมมนาสมาชิกส่วนภูมิภาค เขต 5 ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ วันที่ 3-4 ธันวาคม 2565

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม สัมมนาสมาชิกส่วนภูมิภาค เขต 3 ณ โรงแรมTHE IMPERIAL KORAT 26-27 พฤศจิกายน 2565

26 พฤศจิกายน 65

ภาพกิจกรรม สัมมนาสมาชิกส่วนภูมิภาค เขต 3 ณ โรงแรมTHE IMPERIAL KORAT 26-27 พฤศจิกายน 2565

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม สัมมนาสมาชิกส่วนภูมิภาค เขต 4 ณ โรงแรมเจริญธานี 12-13 พฤศจิกายน 2565

12 พฤศจิกายน 65

ภาพกิจกรรม สัมมนาสมาชิกส่วนภูมิภาค เขต 4 ณ โรงแรมเจริญธานี 12-13 พฤศจิกายน 2565

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สอ.กสท.

8 พฤศจิกายน 65

ภาพกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สอ.กสท.

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม การสัมมนาสมาชิกพื้นที่เขต 2 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จ.ระยอง วันที่ 8-9 ตุลาคม 2565

8 ตุลาคม 65

ภาพกิจกรรม การสัมมนาสมาชิกพื้นที่เขต 2 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จ.ระยอง วันที่ 8-9 ตุลาคม 2565

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ทำบุญสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด เนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี ก่อตั้งสหกรณ์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565

6 ตุลาคม 65

ภาพกิจกรรม ทำบุญสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด เนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี ก่อตั้งสหกรณ์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565

วิดีโอประชาสัมพันธ์

แนวทางช่วยเหลือสมาชิก ปิดหนี้ภายนอก ซื้อหนี้ภายนอก

ระเบียบฯ การค้ำประกันเงินกู้โดยผู้ค้ำประกันหลายคนในหนี้รายเดียวกัน พ.ศ. 2565

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ทำไมต้องตรวจสอบเครดิตบูโร

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565

แถลงการณ์ประธานกรรมการ (ปสอ.) 12 พ.ค.2565

ประธานกรรมการ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน

hero

แอปพลิเคชัน สำหรับใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ

สอ.กสท. มุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้บริการสมาชิกอย่างทั่วถึง

สามารถเลือก "แพลตฟอร์ม" เพื่อดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประเภทเงินฝาก

ประเภท ดอกเบี้ย (ต่อปี)
ออมทรัพย์ 1.25%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.00%
ประจำ 12 เดือน 2.00%
ประจำ 24 เดือน 2.25%
ออมทรัพย์พิเศษปันผลทวีคูณ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มสุข 2.25%
มีผล 8 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ประเภทเงินกู้

ประเภท ดอกเบี้ย (ต่อปี)
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.50%
เงินกู้สามัญ 5.50%
เงินกู้พิเศษ 5.25%
มีผล 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์