สอ.กสท. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
สอ.กสท. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
MENU
ก.ย. 8
ประกาศขายที่ดินของสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขายที่ดินของสหกรณ์

อ่านเพิ่มเติม
ก.ค. 24
ประกาศการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม
มิ.ย. 20
คณะกรรมการสรรหากลางได้รวบรวมผลการลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ รวมทั้งหมด 15 เขตพื้นที่

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการสรรหากลางได้รวบรวมผลการลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ รวมทั้งหมด 15 เขตพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม
มิ.ย. 7
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) รับสมัครสมาชิก รอบพิเศษ ที่มีอายุ 55-60 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) รับสมัครสมาชิก รอบพิเศษ ที่มีอายุ 55-60 ปี

อ่านเพิ่มเติม
เม.ย. 26
กำหนดเงื่อนไข การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกกรณีประสบอัคคีภัย หรือภัยพิบัติ พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดเงื่อนไข การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกกรณีประสบอัคคีภัย หรือภัยพิบัติ พ.ศ. 2566

อ่านเพิ่มเติม
มี.ค. 20
กำหนดเงื่อนไข การจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดเงื่อนไข การจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2566

อ่านเพิ่มเติม
เงินกู้สามัญ
เงินกู้พิเศษ
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ยื่นข้อร้องเรียน
CMS Online

Infographic สาระน่ารู้

วันที่เผยแพร่ ชื่อเรื่อง

ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์

วิดีโอประชาสัมพันธ์

hero

แอปพลิเคชัน สำหรับใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ

สอ.กสท. มุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้บริการสมาชิกอย่างทั่วถึง

สามารถเลือก "แพลตฟอร์ม" เพื่อดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประเภทเงินฝาก

ประเภท ดอกเบี้ย (ต่อปี)
ออมทรัพย์ 1.25%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.00%
ประจำ 12 เดือน 2.00%
ประจำ 24 เดือน 2.25%
ออมทรัพย์พิเศษปันผลทวีคูณ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มสุข 2.25%
มีผล 8 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ประเภทเงินกู้

ประเภท ดอกเบี้ย (ต่อปี)
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.50%
เงินกู้สามัญ 5.50%
เงินกู้พิเศษ 5.25%
มีผล 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์