สอ.กสท. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
สอ.กสท. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
MENU
คณะกรรมการ

คณะกรรมการอำนวยการ

 • -- -
 • ประธานกรรมการ
 • นายวิเลิศ การสะสม
 • รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ
 • นายพิภพ ปฐมพรวิวัฒน์
 • กรรมการ
 • นายวิษณุ วีรชาติ
 • กรรมการ
 • นายอนุชิต รักชีพ
 • กรรมการ
 • นายธมิตรชัย บุรีเลิศ
 • กรรมการ
 • นายขจิต การเดช
 • กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้

 • นายวิเลิศ การสะสม
 • ประธานกรรมการ
 • นายขจิต การเดช
 • กรรมการ
 • นายวิษณุ วีรชาติ
 • กรรมการ
 • นายธมิตรชัย บุรีเลิศ
 • กรรมการ
 • นายเชียรชัย นวลคำ
 • กรรมการ
 • นายจารุวัฒน์ เรียบร้อย
 • กรรมการ
 • นายอนุชิต รักชีพ
 • กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

 • นายพิภพ ปฐมพรวิวัฒน์
 • ประธานกรรมการ
 • นายประพันธ์ ณ สงขลา
 • กรรมการ
 • นายสกล ไม้เกตุ
 • กรรมการ
 • 0908995614
 • นายสุวพันธ์ วาดเขียน
 • กรรมการและเลขานุการ
 • นางสาวบุษรา นาวกรด
 • กรรมการ
 • นายเชียรชัย นวลคำ
 • นายจารุวัฒน์ เรียบร้อย
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์