สอ.กสท. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
สอ.กสท. สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
MENU
ระเบียบฯ/ประกาศฯ ว่าด้วยการประชุมใหญ่ และเลือกตั้ง

ประกาศ ยกเลิกการรับสมัครสมาชิกเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564
ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กสท.ประจำปี 2565
ประกาศฯ ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ประกาศ ขอให้สมาชิกแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ประกาศฯ เกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเลือกตั้ง
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์